Расчет стоимости доставки:

Form Object

  

Быстрая навигация:

 


Наша специализация: перевезення по Україні, расчет ставок фрахта по основным контейнерным линиям, доставка грузов, морськi международные перевозки грузов, таможенная очистка груза, розрахунок стоимости растаможки, поиск товаров в Китае, поставки из Китая различных товаров та інше.

ПРАВИЛА СУДНОПЛАВСТВА по внутрішніх водних шляхах РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ IV. Нічна ходова сигналізація

50. Одиночне самохідне судно повинне нести:

топовий вогонь; судно довжиною 50 м і більше може нести другий топовий вогонь, розміщений позаду і вище переднього;

бортові вогні;

три кормових вогні, розташованих трикутником підставою вниз - на судах шириною більше 5 м;

один кормовий вогонь в діаметральній площині - на судах шириною 5 м і менше.

51. Пасажирські водоізмещающіх самохідні судна, що працюють на переправі або на внутрішньоміських лініях, а також самохідний пором на ходу повинні нести, крім вищевказаних вогнів, жовтий проблисковий круговий вогонь, розташований вище топового.

52. Штовхає судно повинне нести:

три топових вогні, розташованих в одній площині рівностороннім трикутником підставою вниз, верхній з яких повинен бути розташований в діаметральній площині;

бортові вогні;

три кормових вогні, розташованих трикутником підставою вниз, над ними - буксирувальний вогонь, а судно шириною 5 м і менше - тільки один буксирувальний вогонь.

53. Штовхаються судна повинні нести:

одиночне - один топовий вогонь у носовій частині;

в складі - по одному топовому вогню на носовій частині кожного переднього судна.

54. Буксируючий судно повинне нести:

два топових вогні, розташованих по вертикалі, при буксируванні плота - три топових вогні, розташованих по вертикалі;

бортові вогні;

кормовий вогонь, розташований в діаметральної площині, і буксирувальний вогонь над ним.

55. При буксируванні складу кількома самохідними судами, з'єднаними в кільватер, головного буксирувальник повинен нести вогні, зазначені в пункті 61 цього Правил, інші буксирувальники - такі ж вогні, за винятком бортових.

56. Самохідні судна, пришвартовані бортами і буксирів склад, повинні нести вогонь, зазначені в пункті 61, за винятком внутрішніх бортових вогнів.

57. Самохідне судно біля плоту, що допомагає в його проведенні, має нести три топових вогні, розміщені по вертикалі, і один кормовий вогонь, розміщений у діаметральної площині судна.

58. Самохідне судно при буксируванні на тросі складу з штовхачем має нести такі ж вогні, як самохідне судно, вказане в пункті 61, а штовхає судно - один топовий вогонь, буксирувальний вогонь і нижче його два кормових вогні, розміщені горизонтально. При ширині штовхача 5 м і менше воно несе один буксирувальний вогонь.

59. При буксируванні під бортом будь-яких інших судів буксируючий самохідне судно повинне нести вогні відповідно до пункту 61 цих Правил. Самохідне судно, що знаходиться під бортом, в цьому випадку має нести топовий вогонь і один кормовий вогонь, розміщений у діаметральної площині, а несамохідне судно - згідно з пунктом 67 цих Правил.

60. Несамохідні судна буксирується, наступного за одним або кількома самохідними судами, повинні нести:

одиночне судно довжиною до 50 м - один кругової білий вогонь;

одиночне судно завдовжки 50 м і більше - по одному білому круговому вогню на носовій і кормовій частинах;

в складі - по одному білому коловому вогню на носовій частині кожного судна і на кормовій частині кожного останнього судна.

61. Самохідне судно з працюючими двигунами, що буксирується на тросі, має нести вогні, зазначені в пункті 67 цих Правил.

62. Самохідне судно довжиною менше 20 м повинно нести:

топовий вогонь;

бортові вогні;

кормовий вогонь.

Бортові вогні можуть бути скомбінірованни в одному ліхтарі, розташованому по осі судна в носовій частині.

63. Буксируються йдуть в зчалені судна довжиною менше 20 м повинні нести кругової білий вогонь. Це розпорядження не застосовується до шлюпок судів.

64. Вітрильні судна повинні нести:

судна довжиною 20 м і більше - бортові вогні, кормовий вогонь і два кругових вогні близько топа щогли, розташовані вертикально, причому верхній вогонь повинен бути червоним, а нижній - зеленим;

судна довжиною від 7 м до 20 м - бортові вогні, кормовий вогонь. При цьому вогні можуть бути об'єднані в одному ліхтарі, встановленому у верхній частині щогли;

судна довжиною менше 7 м - білий круговий вогонь, розміщений на щоглі; при наближенні інших суден це судно повинне, крім цього, висвітлювати вітрило білим вогнем;

вітрильне судно, що йде під мотором або під вітрилом і мотором, має нести вогні як одиночне самохідне судно.

65. Шлюпки судів повинні мати білий круговий вогонь і показувати його при наближенні інших суден.

66. Судна, що здійснюють перевезення небезпечних вантажів, або суду, які не були дегазовані після перевезення таких вантажів, повинні нести на ходу, крім вогнів, зазначених у пункті 57 цих Правил, червоний топовий вогонь, розміщений нижче переднього білого топового вогню.

67. Буксирувальника або штовхач, крім вогнів, зазначених цими Правилами, повинен нести:

- якщо в складі знаходяться суду, зазначені в пункті 73, судно, зайняте буксируванням на тросі, має нести червоний топовий вогонь, розміщений вище білих топових вогнів ;

судно, зайняте штовханням судів, замість верхнього білого топового вогню у вершині трикутника має нести червоний топовий вогонь;

якщо в складі знаходяться зазначені в пункті 73 судна (змішаний склад)- один червоний топовий вогонь, розміщений вище білих або трикутника.

68. Пороми канатних переправ, що не пересуваються самостійно, повинні нести:

білий круговий вогонь, розміщений на висоті не менше 5 м, однак ця висота може бути зменшена до 3 м, якщо довжина порома не перевищує 15 м;

жовтий круговий вогонь, розташований на відстані не менше 1 м над білим вогнем.

Канат переправи повинен бути освітлений в обох берегів ліхтарями, прикритими зверху захисними козирками.

69. Самохідне судно, зайняте штовханням, буксируванням на тросі або під бортом несамохідного судна (пароми) на переправі, крім запропонованих йому вогнів, має нести жовтий проблисковий круговий вогонь.

несамохідне судно несе при роботі штовханням один білий топовий вогонь, при буксирування - один білий круговий вогонь, якщо судно довжиною до 50 м, понад 50 м - два кругових вогні на носі і кормі.

70. Плоти на ходу повинні нести:

при довжині менше 60 м - один білий круговий вогонь на хвостовій частині;

при довжині від 60 м до 120 м - по одному білому коловому вогню на головний і хвостовий частинах;

при довжині від 120 м до 240 м - по одному білому коловому вогню на кутах плота;

при довжині від 240 м до 480 м - по одному білому коловому вогню на кутах плота і на бортах в середній частині, а на плотах довжиною понад 480 м додаються два білих кругових вогні по бортах через кожні 240 м.