Расчет стоимости доставки:

Form Object

  

Быстрая навигация:

 


Кратко о нас: перевезення вантажів по Україні, расчет фрахта, перевозка грузов, морськi перевозки, растаможка широкого спектра грузов, розрахунок растаможки, поиск китайских производителей, различные услуги по Китаю і т.i..

ПРАВИЛА СУДНОПЛАВСТВА по внутрішніх водних шляхах РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ I. Загальні положення

1. Правила судноплавства по внутрішніх водних шляхах Російської Федерації (далі - Правила) розроблені відповідно до Федерального закону від 7 березня 2001 р. № 24-ФЗ "Кодекс внутрішнього водного транспорту Російської Федерації" (далі - КВВТ) (Відомості Верховної Ради України, 2001, № 11, ст. 1001).

Правила діють на внутрішніх водних шляхах, відкритих у встановленому порядку для судноплавства.

2. Ці Правила поширюються суду та їх екіпажі, юридичних і фізичних осіб, які здійснюють судноплавство на внутрішніх водних шляхах.

3. Особливості судноплавства в окремих басейнах внутрішніх водних шляхів наводяться в додатках до цих Правил.

4. До плавання по внутрішніх водних шляхах допускаються суду, зареєстровані в установленому порядку у Державному судновому реєстрі Російської Федерації, реєстрі орендованих іноземних судів або Судновій книзі України.

Плавання суден внутрішніми водними шляхами допускається тільки під Державним прапором Російської Федерації. На підставі рішення Уряду Російської Федерації може бути дозволено плавання, в тому числі з метою транзиту, за внутрішніми водними шляхами окремому судну під прапором іноземної держави (стаття 23 КВВТ).

5. Нагляд за дотриманням вимог цих Правил здійснюється в межах своєї компетенції Федеральною службою з нагляду в сфері транспорту.

6. Диспетчерське регулювання руху суден на внутрішніх водних шляхах здійснюється басейновими органами державного управління на внутрішньому водному транспорті (далі - БОГУ на ВВТ).

7. Ці Правила повинні перебувати на борту кожного судна при плаванні і стоянці на внутрішніх водних шляхах, за винятком суден, що експлуатуються без екіпажів.

8. Кожне судно (крім експлуатується без екіпажу) має управлятися особою, що має необхідну кваліфікацію, іменованим надалі судноводієм:

коли до складу входить одне самохідне судно, судноводієм складу суден є судноводій самохідного судна;

коли в голові буксирується йдуть два чи кілька судів у кільватері, судноводієм, який очолює проводку складу, є судноводій першого судна.- Коли першим судном є тимчасово використовується допоміжний буксир, то судноводієм, який очолює проводку складу, є судноводій другого судна;

при здійсненні спільної буксирування і штовханні кількома судами судноводієм складу суден є судноводій буксирувальника (штовхача) з найбільш потужними двигунами;

при наданні допомоги судну (складу), що використовує свої машини, в маневруванні або при проходженні скрутних ділянок (заході в шлюз, підході до причалу і т. п.) судноводієм є судноводій судна, якому надається допомога.

9. Судноводії буксованих суден повинні виконувати розпорядження судноводія складу, поряд з цим вони повинні приймати всі необхідні обставинами заходів для належного управління своїми судами.

10. До призначення на посади, пов'язані з командному складу судна і судновий команді, допускаються особи, які мають відповідні дипломи і кваліфікаційні свідоцтва. Всі судна та інші плавучі об'єкти повинні мати достатній і кваліфікований екіпаж для забезпечення безпеки знаходяться на борту осіб та безпеки плавання:

капітаном судна повинен бути громадянин Російської Федерації (ст. 30 КВВТ);

на капітана судна покладається управління судном, у тому числі судноводіння, вжиття заходів щодо забезпечення безпеки плавання судна, підтримання порядку на судні, захисту водного середовища, запобігання заподіяння шкоди судну, що знаходиться на судні людям і вантажу;

капітан судна зобов'язаний, якщо він може зробити це без серйозної небезпеки для свого судна і перебувають на ньому осіб, надати допомогу будь-якій особі, що терпить лихо на воді;

капітан кожного з зіткнулися судів зобов'язаний надати допомогу іншому брала участі в цьому зіткненні судну, його пасажирам і членам екіпажу. Капітани зіткнулися судів зобов'язані повідомити один одному назви своїх суден.

11. Судно не допускається до плавання, якщо чисельність екіпажу судна в день виходу в плавання менше, ніж встановлено положенням про мінімальний склад екіпажів самохідних транспортних суден.

12. Судноводії повинні вживати всіх заходів обережності з метою запобігання:

небезпеки для людського життя;

пошкодження суден, плотів, плавучих і гідротехнічних споруд, знаків навігаційного обладнання;

створення перешкод для судноплавства;

забруднення водного середовища.

13. Для запобігання безпосередньо загрозливій небезпеці або її можливих наслідків судноводії повинні зменшити швидкість до мінімальної і вжити всіх заходів, які диктуються практикою судноводіння або особливими обставинами, навіть якщо змушені відступати від цих Правил.

14. У разі невпевненості в оцінці ситуації (неясність у діях інших судів, неподання або неправильне підтвердження сигналів, втрата орієнтування, відсутність або несправність знаків навігаційного обладнання і т. п.) судноводій повинен зменшити хід або припинити рух до з'ясування ситуації.

15. Довжина, ширина, надводний габарит висотний, осадка і швидкість суден, плотів і складів повинні відповідати технічним даним водного шляху і штучних споруд.

Габарити суден і складів повинні бути менше відповідних габаритів суднового ходу, шлюзів та мостів на величину запасів, наведених у додатку № 1 до цих Правил.

16. Суду завантажуються до осадки, яка визначається глибиною суднового ходу, але не перевищує вантажних марок, нанесених на бортах судна.

17. Завантаження судів не повинна порушувати остійності і міцності корпусу судна. При цьому вона повинна проводитися таким чином, щоб були забезпечені круговий огляд з поста управління і видимість сигналів.

18. Суду, призначені для перевезення пасажирів, не повинні мати на борту більшу кількість пасажирів, ніж це передбачено судновими документами.

19. Судноводії повинні постійно вести належне візуальне і слухове спостереження, спостереження за допомогою технічних засобів, а за особливих обставин викликати на пост управління капітана судна.

20. На судні, зареєстрованому в Державному судновому реєстрі Російської Федерації і здійснює судноплавство по внутрішніх водних шляхах, повинні знаходитися наступні документи:

свідоцтво про право власності на судно;

свідоцтво про право плавання судна під Державним прапором Російської Федерації;

свідоцтво про придатність судна до плавання із зазначенням його класу або з класифікаційним свідоцтвом;

список членів екіпажу судна (суднова роль), який складається капітаном судна;

судновий журнал (вахтовий журнал або єдиний вахтовий журнал), машинний журнал (для судна з механічним двигуном, яке експлуатується членами екіпажу судна без суміщення посад);

суднове санітарне свідоцтво;

єдина книга огляду судна;

свідоцтво про запобігання забрудненню із судна нафтою, стічними водами і сміттям;

дозвіл на суднову радіостанцію;

свідоцтво про мінімальний склад екіпажу судна.

21. На судні повинні знаходитися оригінали зазначених документів, за винятком свідоцтва про право власності на судно, копія якого повинна бути завірена органом, який видав таке свідоцтво, або нотаріусом (стаття 14 КВВТ).

22. На судах змішаного (ріка - море) плавання додатково до перелічених документів повинні знаходитися документи відповідно до переліку, встановленого Федеральним законом від 30.04.99 № 81-ФЗ "Кодекс торговельного мореплавства України" (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 18, ст. 2207).

23. Документи, наявність яких на борту потрібна відповідно до цих Правил або іншими застосовуваними приписами, повинні пред'являтися за будь-яку вимогу офіційних осіб компетентних органів.

24. Наявність на судні свідоцтва про право власності на судно, свідоцтва про право плавання під Державним прапором Російської Федерації, свідоцтва про придатність судна до плавання необов'язково в оригіналі на несамохідних суднах, що експлуатуються без екіпажу. Зазначені свідоцтва повинні зберігатися у судновласника несамохідного судна; на штовхачі (буксирі) допускається мати копію цих суднових документів, завірених у встановленому порядку.

25. Забороняється виставляти за борт судна предмети, які можуть становити небезпеку для інших суден і гідротехнічних споруд. Коли судно або пліт втрачає будь-який предмет в межах суднового ходу, в результаті чого може виникнути небезпека для судноплавства, капітан судна повинен негайно сповістити про це найближчий підрозділ БОГУ на ОВТ, вказавши якомога точніше місце, де втрачено предмет, крім того, при необхідності відзначити це місце і вжити заходів для вилучення цього предмета.

26. Коли судну зустрічається перешкода, що представляє небезпеку для судноплавства, капітан судна повинен негайно сповістити про це найближчий підрозділ БОГУ на ОВТ - район внутрішніх водних шляхів або район гідроспоруд, а також знаходяться в цьому районі суду для прийняття необхідних заходів.

27. Забороняється користуватися сигнальними знаками навігаційного обладнання водного шляху для швартування суден, плотів і пошкоджувати ці знаки (частина 2 статті 11.6 КОАП).

28. Якщо судно або пліт перемістили або пошкодили навігаційний знак судноплавної обстановки, то капітан судна повинен негайно сповістити про це найближчий підрозділ БОГУ на ОВТ.

29. Капітан судна має невідкладно сповіщати найближчий підрозділ БОГУ на ОВТ про всі випадки несправностей, помічених у знаках навігаційного обладнання водного шляху.

30. Забороняється скидати з суден у водоймища будь-які предмети і речовини, зливати або здійснювати скидання з суден у водоймища нафтових відходів в будь-якій формі або сумішей таких відходів з водою.

31. Якщо стався випадковий скидання або є загроза скидання, то капітан судна повинен негайно сповістити про це найближчий підрозділ БОГУ на ОВТ, вказати якомога точніше характер і місце скидання і вжити заходів по локалізації зазначених скидів. При виявленні забруднення водойми іншим судном, капітан судна зобов'язаний повідомити в найближчий підрозділ БОГУ на ОВТ.

32. При транспортній пригоді з можливою небезпекою для знаходяться на борту осіб капітан судна повинен використати всі наявні в його розпорядженні засоби для порятунку цих осіб.

33. Капітан судна, що знаходиться поблизу аварійного судна, якщо є небезпека для людей, створюється загроза для безпеки судноплавства або закриття суднового ходу, зобов'язаний, наскільки це сумісно з безпекою його судна, надати негайно йому допомогу.

34. Про випадки транспортних пригод з судами, плотами, пошкоджень гідротехнічних споруд на водних шляхах капітан судна зобов'язаний сповістити в найкоротший термін найближчий підрозділ БОГУ на ОВТ, судновласника, а також диспетчера найближчого порту і вжити всіх можливих заходів для ліквідації наслідків транспортної пригоди.

35. Якщо судно сіло на мілину чи затонуло або пліт сів на мілину на судновому ходу або поблизу від нього, капітан судна повинен:

- виставити сигнали відповідно до пункту 88 цих Правил;

- попереджати по радіотелефонного зв'язку або іншим способом наближаються суду з тим, щоб вони могли вжити необхідних заходів для безпечного проходження близько аварійного судна або плоту.

36. Судно не має залишати місце транспортної пригоди без дозволу територіального органу Ространснагляду. У разі неможливості зв'язатися з територіальним органом Ространснагляду капітан судна зобов'язаний вжити всіх заходів до документування факту і обставин події і продовжити рух судна до найближчого пункту знаходження територіального органу Ространснагляду.