Расчет стоимости доставки:

Form Object

 


Новини

«Совкомфлот» (СКФ) зберігає консервативні оцінки розвитку ситуації на фрахтових ринках на поточний
На посаду генерального директора ФГУП «Росморпорт» з 21 вересня 2011 призначений Андрій Лаврищев, який
Швеція стала двадцять четвертої країною, що ратифікувала Роттердамський правила - нові міжнародні

 

Быстрая навигация:

 


Наш профиль: перевезення вантажів по Україні, расчет ставок фрахта по основным контейнерным линиям, доставка грузов, морськi международные перевозки грузов, таможенное оформление, розрахунок таможенных платежей, поиск товаров в Китае, организация бизнес туров в Китай і багато що інше.

Правила міжнародних повітряних перевезень

ПРАВИЛА МІЖНАРОДНИХ ПОВІТРЯНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ

Розділ 17. ВАНТАЖНА НАКЛАДНА

17.1. Загальні положення

17.1.1. Вантажна накладна є документом, що засвідчує укладення договору міжнародного повітряного перевезення вантажу між перевізником і відправником, умови перевезення і прийняття вантажу перевізником. Умови договору, що містяться у вантажній накладній, являють собою короткий виклад основних положень цих Правил.

17.1.2. Вантажна накладна складається і підписується відправником і вручається перевізнику разом з вантажем.

17.1.3. Внесення у вантажну накладну даних, що стосуються тарифів і зборів, якщо такі ще не були визначені, проводиться перевізником.

17.1.4. Перевізник може вимагати від відправника або уповноваженої ним особи заповнення додаткових вантажних накладних, якщо відправка складається більш ніж з одного місця або коли цього вимагають приписи державних органів чи інструкції Аерофлоту.

17.1.5. Вантаж приймається до перевезення тільки при наявності правильно оформленої вантажної накладної.

17.1.6. На прохання відправника, перевізник може сам заповнити вантажну накладну. Якщо вручена перевізнику разом з вантажем вантажна накладна не містить всіх необхідних даних або заповнена неправильно, перевізник має право, але не зобов'язаний зробити в ній необхідні доповнення або уточнення.

17.1.7. Дані вантажної накладної про масу, розміри і упаковці вантажу, а також про кількість місць вважаються достовірними, якщо перевізник не доведе інше. Дані про кількість, обсязі та стан вантажу вважаються достовірними лише в тому випадку, якщо перевізник в установленому порядку справив їх перевірку в присутності відправника, вказавши про це у вантажній накладній, або якщо ці дані стосуються зовнішнього виду вантажу.

17.2. Вказівка у вантажній накладній стану вантажу

Якщо зовнішній вигляд, упаковка, стан вантажу не є задовільними, відправник зобов'язаний вказати у вантажній накладній його дійсний зовнішній вигляд і стан. Якщо здаваний до перевезення вантаж має особливі властивості або потребує особливих умов перевезення, відправник повинен вказати це у вантажній накладній. Однак якщо відправник не зробить цих вказівок, то перевізник має право зробити у вантажній накладній відмітку про дійсний вигляді і стан вантажу, його особливі властивості та про умови перевезення або уточнити раніше зроблену відмітку, запевнивши таке виправлення своїм підписом та штампом.

17.3. Відповідальність відправника за правильність заповнення вантажної накладної

17.3.1. Відправник несе всю відповідальність перед перевізником та іншими особами за повноту, правильність, точність відомостей, зазначених у вантажній накладній, у тому числі і в тих випадках, коли вантажна накладна була заповнена перевізником на прохання відправника.

17.3.2. Відправник зобов'язаний відшкодувати шкоду, заподіяну перевізнику або іншій особі внаслідок неправильності, неточності або неповноти зазначених відомостей.

17.3.3. Відсутність, неправильність або втрата вантажної накладної не впливають ні на існування, ні на дійсність договору перевезення.

17.4. Внесення змін до вантажну накладну

Якщо вантажна накладна містить виправлення або зміни, внесені до неї особою іншою, ніж перевізник або агент Аерофлоту, то вона може бути визнана недійсною.

Розділ 18. БРОНЮВАННЯ тоннажу (ОБСЯГУ)

18.1. Загальні положення

18.1.1. Бронювання тоннажу (обсягу) є необхідною умовою перевезення вантажу.

18.1.2. Для перевезення вантажу необхідно здійснювати попереднє бронювання тоннажу (обсягу). Без попереднього бронювання може прийматися вантаж для перевезення на певних напрямах по масі або за обсягом, узгодженим з перевізником.

18.1.3. Бронювання тоннажу (обсягу) дає право на перевезення вантажу тільки в той день і тим рейсом, на який був броньований тоннаж (обсяг), і між тими пунктами, які були обумовлені перевізником і відправником при бронюванні і внесені в вантажну накладну.

Бронювання тоннажу (обсягу) вважається попереднім доти, доки перевізник не видав відправникові належним чином оформлену вантажну накладну.

18.1.4. Заявка відправника на бронювання тоннажу (обсягу) повинна включати такі відомості:

- найменування вантажу, кількість місць, загальну масу і об'єм;

- розміри кожного місця;

- маршрут, рейс і дату відправлення;

- найменування та номер документа, що гарантує оплату перевезення;

- особливі властивості вантажу, що вимагають спеціальних умов або запобіжних заходів при його перевезенні та зберіганні.

18.1.5. Якщо запитуваний відправником маршрут є неприйнятним для перевізника, то останній має право вибрати маршрут на власний розсуд.

18.1.6. Заявка на бронювання тоннажу (обсягу) вважається прийнятою перевізником з моменту повідомлення відправника або перевізника, який представив заявку, про зроблений бронюванні.

18.1.7. Бронювання на визначений рейс не буде дійсним і не буде накладати на перевізника будь-яких зобов'язань, якщо:

- відправник не вніс аванс в сумі і в строки, які передбачені правилами та інструкціями Аерофлоту;

- відправнику не була видана належним чином оформлена вантажна накладна на перевезення вантажу цим рейсом і у відповідних графах накладної не було зроблено відмітку про бронювання.

18.2. Термін доставки вантажу в пункт відправлення

18.2.1. Відправник зобов'язаний доставити вантаж в аеропорт чи в інше місце відправлення не пізніше часу, встановленого державними органами відповідних країн, Аерофлотом та іноземними перевізниками для виконання адміністративних формальностей і відповідних процедур щодо відправлення.

18.2.2. Якщо відправник не доставив вантаж у встановлені строки, або доставив його з неправильно оформленими документами, або не підготував вантаж до відправлення згідно з діючими вимогами, то перевізник може анулювати раніше зроблене для цього вантажу бронювання.

18.2.3. Перевізник не несе відповідальності перед відправником або отримувачем за збитки, викликані несвоєчасної доставкою вантажу відправником в аеропорт або в інше місце відправлення, визначене перевізником.

18.3. Витрати на зв'язок при бронюванні

Витрати на зв'язок, надану перевізником на прохання відправника, які стосуються перевезення вантажу і бронювання, за винятком витрат на зв'язок, що відносяться до початкового бронюванню, оплачуються відправником.

Розділ 19. Приймання вантажу до перевезення

19.1. Вимоги до принимаемому вантажу

19.1.1. Вантаж приймається до міжнародного перевезення на наступних умовах:

- ввезення, вивезення або транзит вантажу повинні бути дозволені законами і правилами країни, на територію, з території або через територію якої здійснюється перевезення;

- габарити вантажу повинні забезпечувати його вільну вантаження і вивантаження, розміщення в багажно - вантажних відсіках повітряних суден і його кріплення;

- при перевезенні на рейсових пасажирських повітряних судах маса і габарити вантажу не повинні перевищувати меж, встановлених правилами та інструкціями Аерофлоту;

- до вантажу повинні бути включені всі необхідні документи;

- вантаж не повинен створювати небезпеки для повітряного судна, що знаходяться на ньому людей і майна, і за своїми властивостями не повинен створювати незручностей для пасажирів.

19.1.2. Вантаж, що перевищує встановлені межі за масою і габаритами, може бути прийнятий до перевезення лише за згодою перевізника.

19.1.3. Небезпечний, радіоактивний і швидкопсувний вантаж, тварини та інші особливі види вантажу можуть бути прийняті до перевезення у відповідності з правилами та інструкціями Аерофлоту.

19.2. Вимоги до упаковки вантажу

19.2.1. Вантаж повинен бути упакований з урахуванням його особливих властивостей таким чином, щоб при звичайних заходи звернення забезпечувалася його збереження при перевезенні, а також виключалася можливість заподіяння шкоди особам або пошкодження іншого вантажу або майна перевізника.

19.2.2. Тара або упаковка місць, що здаються до перевезення з оголошеною цінністю, повинна бути опломбована відправником. Пломби повинні бути стандартними, мати ясні відбитки цифрових і буквених знаків. У вантажній накладній робиться відмітка про здійснене опломбування вантажу і вказується найменування відправника пломб.

19.3. Вимоги до маркування вантажу

19.3.1. Кожне місце вантажу повинне мати відправника та транспортне маркування, а в необхідних випадках - і спеціальне маркування.

19.3.2. Маркування виконується відповідно до правил та інструкцій Аерофлоту і повинна містити такі відомості:

- пункти призначення та відправлення;

- точні адреси отримувача та відправника;

- масу брутто кожного місця;

- іншу додаткову або необхідну інформацію.

19.4. Відповідальність відправника за недотримання умов прийому вантажу до перевезення

19.4.1. Відповідальність за недотримання умов прийому вантажу до перевезення покладається на відправника. Відправник звільняє перевізника від всіх зобов'язань, що випливають з договору міжнародного повітряного перевезення вантажу і витрат, які можуть виникнути внаслідок включення відправником у вантажну відправку предметів, заборонених до перевезення законами і правилами, що діють у відповідних країнах, або внаслідок відсутності, недостатності або неправильності відомостей щодо маркування, маси, числа місць, адреси, опису вантажу або якості упаковки, а також через відсутність, затримки або неправильності митних дозволів або інших необхідних документів.

19.4.2. Перевізник має право відмовити в прийомі вантажу до перевезення, якщо він не відповідає вимогам, викладеним в пп. 19.1, 19.2, 19.3.

19.5. Право перевірки вантажу

Перевізник має право перевіряти будь-які вантажні відправлення та вміст будь-якого вантажного місця.

Розділ 20. ПЕРЕВЕЗЕННЯ Трансферний вантаж

20.1. Перевезення трансферного вантажу провадиться з дотриманням вимог державних органів країн, через територію яких здійснюється таке перевезення.

Перевізник не несе відповідальності, якщо такий вантаж на вимогу державних органів будь-якої з цих країн буде повернений.

20.2. Перевезення трансферного вантажу здійснюється тільки після отримання підтвердженого бронювання тоннажу (обсягу) по всьому маршруту перевезення.

20.3. Трансферний вантаж має прибути в аеропорт трансферу за такий термін до вильоту повітряного судна, що виконує стикувальний рейс, щоб можна було виконати всі адміністративні формальності і процедури з передачі вантажу з одного рейсу на інший.

20.4. Перевезення трансферного вантажу, наступного у внутрішні аеропорти СРСР, здійснюється без попереднього бронювання тоннажу (обсягу) на внутрішніх повітряних лініях.

20.5. Маса, габарити і властивості трансферного вантажу, що направляється через аеропорти СРСР, відкриті для міжнародних польотів, у внутрішні аеропорти, повинні відповідати можливостям їх перевезення на повітряних суднах, що експлуатуються на внутрішніх лініях, відповідати вимогам інструкцій Аерофлоту, а також наявних умов і можливостей їх зберігання в аеропортах трансферу.

20.6. Оплата наземного перевезення трансферного вантажу між аеропортами трансферу в СРСР здійснюється відповідно до правил та інструкцій Аерофлоту.

Розділ 21. ТАРИФИ І ЗБОРИ

21.1. Загальні положення застосування тарифів і зборів

21.1.1. Тарифи застосовуються тільки для оплати перевезення вантажу від пункту відправлення до пункту призначення.

21.1.2. Збори за оголошення цінності вантажу, оформлення вантажної накладної та інших видів зборів регулюються правилами та інструкціями Аерофлоту.

21.1.3. Для перевезень, що регулюються цими Правилами, застосовуються опубліковані Аерофлотом тарифи, а за їх відсутності застосовуються тарифи, побудовані відповідно до правил та інструкцій Аерофлоту.

21.1.4. За винятком випадків, прямо передбачених правилами та інструкціями Аерофлоту, застосовується той тариф, який діє на день видачі вантажної накладної.

21.1.5. Якщо сплачена сума не відповідає застосовуваному тарифом, то різниця повинна бути або оплачена відправником, або повернена йому відповідно до правил застосування тарифів Аерофлоту.

21.2. Черговість застосування тарифів

21.2.1. За винятком випадків, прямо передбачених правилами застосування тарифів та інструкціями Аерофлоту, опубліковані наскрізні тарифи та неопубліковані наскрізні тарифи, побудовані за допомогою пропорційних тарифів, мають перевагу перед будь-якою комбінацією дільничних тарифів на перевезення вантажу між тими самими пунктами за тим самим маршрутом.

21.2.2. Корейти для конкретного найменування вантажу мають перевагу перед корейтамі загального найменування вантажу і перед класовими і основними вантажними тарифами.

21.3. Тариф і маршрут перевезення

21.3.1. Як правило, у вантажній накладній повинен бути зазначений найкоротший маршрут перевезення вантажу.

21.3.2. Якщо у вантажній накладній не вказано конкретний маршрут, то вантаж, прийнятий до перевезення, повинен бути відправлений за маршрутом, який, на думку перевізника, забезпечить його найбільш швидку доставку.

21.4. Змішані вантажні відправлення

21.4.1. Змішаними вантажними відправками вважаються різнорідні предмети і товари, упаковані разом або містяться в окремих упаковках, що підпадають під різні умови перевезення та тарифи, але перевозяться за однією вантажною накладною.

Перевезення змішаних вантажних відправлень оплачується відповідно до правил застосування тарифів Аерофлоту.

21.4.2. В змішані вантажні відправлення не дозволяється включати: цінний вантаж, тварин, газети та інші періодичні видання, труни з небіжчиками та урни з прахом, небезпечний вантаж, дипломатичний багаж (пошту), несупроводжуваний багаж.

21.5. Обчислення плати за перевезення

21.5.1. Плата за перевезення вантажу обчислюється шляхом множення відповідного вантажного тарифу на загальну масу вантажний відправки.

Однак, якщо отримана таким чином сума виявиться менше встановленого мінімального збору, то стягується мінімальний збір.

21.5.2. При перевезенні вантажу легковагої плата за перевезення обчислюється на основі обсягу вантажу відповідно до правил застосування тарифів та інструкціями Аерофлоту.

Обсяг вантажу обчислюється, виходячи з максимальної довжини, ширини і висоти кожної упаковки, а якщо декілька упаковок пов'язані разом, то по довжині, ширині і висоті цієї зв'язки.

21.6. Збір за оголошену цінність

21.6.1. Відправник має право оголосити цінність що відправляється вантажу, про що робиться відмітка у відповідній графі вантажної накладної. Сума оголошеної цінності повинна бути понад 14 руб. 92 коп. за кілограм, але не більше фактичної вартості вантажу.

Якщо вартість вантажу не оголошується, то відправник повинен зробити відмітку "NVD" (цінність не оголошена) у відповідній графі вантажної накладної.

21.6.2. Положення, зазначені в підпункті 21.6.1 цього пункту, не застосовуються при перевезенні золота, платини, облігацій та іншого цінного вантажу. Оголошення цінності такого вантажу здійснюється в порядку, передбаченому правилами застосування тарифів та інструкціями Аерофлоту.

21.7. Страхування вантажу

21.7.1. При здачі вантажу до перевезення на прохання відправника або іншої заінтересованої особи перевізник чи агент Аерофлоту може укласти від імені страхової організації на користь одержувача або відправника договір страхування вантажу, що перевозиться по лініях Аерофлоту або по лініях іноземного перевізника. Відправник або інша особа, зацікавлена в страхуванні вантажу, зобов'язана сплатити страхову премію, що засвідчується відповідною позначкою у вантажній накладній. У цьому випадку вантаж вважається застрахованим згідно з відкритим полісу в межах страхової суми та на умовах, зазначених у вантажній накладній. На прохання відправника або іншої заінтересованої особи додаткові відомості про умови страхування, передбачених у відкритому полісі, можуть бути отримані в Аерофлоті або у його агента, що видав вантажну накладну.

21.7.2. Дані про вантаж, страхова сума і умови страхування, представлені і заявлені відправником або іншою заінтересованою особою і зазначені у вантажній накладній, вважаються достовірними. Розмір страхового відшкодування в жодному разі не повинен перевищувати межі страхової суми, передбаченої у відкритому полісі, навіть якщо страхова сума, зазначена у вантажній накладній, буде перевищувати цю межу.

21.8. Перевезення післяплатою та в кредит

21.8.1. Аерофлот не виконує перевезення вантажу післяплатою.

21.8.2. Перевезення вантажу в кредит виконується тільки за умови попереднього узгодження з перевізником.

21.9. Валюта оплати тарифів і зборів

21.10.1. Тарифи та збори можуть оплачуватися в будь-якій валюті, яка приймається Аерофлотом, при дотриманні законів і правил СРСР і відповідних країн про валютні операції.

21.10.2. Якщо оплата перевезення відбувається в іншій валюті, ніж валюта опублікованого тарифу, то використовується діючий банківський курс валют, що застосовується Аерофлотом. Бюлетень діючих курсів валют повинен пред'являтися відправникові перевізником або агентом Аерофлоту при оплаті тарифу за міжнародне перевезення.

21.11. Оплата тарифів і зборів

21.11.1. З моменту прийняття перевізником вантажу до перевезення всі суми, як отримані ним як плата за перевезення, зборів та інших платежів, так і підлягають отриманню, належать перевізнику і не повертаються навіть у разі втрати або пошкодження вантажу, а також у разі неприбуття вантажу в пункт призначення, зазначений у вантажній накладній.

21.11.2. Перевізник має право вимагати від відправника внесення йому достатньої, на думку перевізника, суми для покриття витрат з оплати зборів та інших платежів, які під час здачі вантажу до перевезення не могли бути точно визначені. Остаточний розрахунок по цій сумі проводиться після виконання договору міжнародного повітряного перевезення вантажу і визначення точної величини зазначених витрат.

21.11.3. Відправник зобов'язаний відшкодувати Аерофлоту всі збори, податки та інші витрати, які перевізник сплатив за відправника під час перевезення вантажу.

21.11.4. Відправник зобов'язаний також відшкодувати перевізнику всі витрати, штрафи, прямі збитки та інші суми, які перевізник зазнав або виплатив внаслідок:

Включення відправником у вантажну відправку таких предметів, перевезення яких заборонено законами, постановами, правилами та приписами державних органів відповідної країни;

Неправильної або неповної маркування;

Невірного зазначення кількості місць або адреси;

Незадовільною упаковки вантажу;

Відсутності, пізнього подання або неточностей дозволу на експорт або імпорт яких інших необхідних документів;

Невірного оголошення цінності вантажу для митниці;

Неправильного зазначення маси або обсягу вантажної відправки.

21.11.5. Всі зазначені витрати, збори та інші суми, за винятком вже оплачених, також можуть бути стягнуті з одержувача вантажу, який несе солідарну відповідальність з відправником.

21.11.6. Перевізник має право затримати вантаж у якості забезпечення плати зазначених витрат, а при несплаті їх має право реалізувати вантаж у встановленому порядку (за умови, що до такої реалізації перевізник направив поштою відправнику або одержувачу повідомлення за адресою, вказаною у вантажній накладній), і утримати з вирученої суми частина, необхідну для покриття цих витрат. Однак реалізація вантажу не звільняє ні відправника, ні одержувача від обов'язку відшкодувати перевізнику залишилися платежі.

21.11.7. Право перевізника затримати або реалізувати вантаж, а також право вимагати внесення або відшкодування йому зазначених витрат, платежів та інших сум зберігається за ним і в тому випадку, коли боржник дав згоду сплатити ці суми, але фактично їх ще не вніс або не відшкодував. Крім того, за перевізником зберігається право вимагати внесення або відшкодування цих сум і в разі, якщо вантаж був виданий одержувачу або переданий у розпорядження іншим особам.

21.11.8. Перевізник не зобов'язаний погашати витрати або платити аванси у зв'язку з передачею і доставкою вантажу, якщо відправник не вніс відповідний аванс.

Розділ 22. ВІДМОВА У ПЕРЕВЕЗЕННІ через несплату

ТАРИФІВ І ЗБОРІВ

Перевізник не зобов'язаний виконувати перевезення вантажу і може відмовити в продовженні такого перевезення, якщо вона не була оплачена відповідно до діючих тарифів або не були оплачені збори та інші належні перевізнику платежі.

Розділ 23. РОЗКЛАД, МАРШРУТ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖУ

І скасування рейсів

23.1. Дотримання розкладу

Перевізник зобов'язується приймати всі залежні від нього заходів до своєчасного виконання перевезення вантажу. Однак час відправлення та прибуття, вказаний у розкладі або в інших документах, не гарантується і не є умовою договору перевезення. Розклад може бути змінено без попередження. Аерофлот не несе відповідальності за забезпечення стикування рейсів.

23.2. Зміна маршруту перевезення вантажу

Аерофлот має право змінювати зазначений у вантажній накладній маршрут перевезення вантажу без зміни пункту призначення, якщо інше не погоджено з відправником або одержувачем.

23.3. Заміна типу повітряного судна, перевізника або скасування рейсу

Якщо того вимагають обставини, Аерофлот має право замінити тип повітряного судна, на якому перевозиться вантаж, передати вантаж для перевезення іноземному перевізнику, скасувати, перервати, перенести, затримати виконання будь-якого свого рейсу або відмовитися від подальшого перевезення вантажу або його частини.

23.4. Виключні права перевізника при перевезенні вантажу

23.4.1. Якщо перевізник, керуючись положеннями цих Правил, вирішить, що необхідно тимчасово затримати вантаж у будь-якому пункті до початку, під час або після перевезення, то він може сповістити відправника або одержувача за вказаною у вантажній накладній адресою, помістити вантаж на складі за рахунок і на ризик відправника або одержувача (не вимагаючи їх згодою), здати вантаж митній установі, а також передати вантаж на інший вид транспорту для подальшого перевезення на адресу одержувача. Підставою для прийняття такого рішення перевізником може бути, зокрема:

- наявність непідконтрольних перевізнику обставин (метеорологічні умови, стихійне лихо, військові дії, страйки або інші такі обставини, які не можна було передбачити або вгадати);

- акти і вимоги державних органів;

- нестача робочої сили, палива, обладнання, матеріалів і т. п.

У таких випадках відправник або одержувач зобов'язані відшкодувати понесені перевізником витрати і звільнити його від зобов'язань, що випливають з договору міжнародного повітряного перевезення вантажу.

23.4.2. Виходячи із застосовуваних законів, постанов, правил та приписів державних органів, перевізник має право визначити, який вантаж підлягає перевезенню в першу чергу по відношенню до іншого вантажу, пошті і пасажирам.

Розділ 24. ПРАВО ВІДПРАВНИКА розпоряджатися вантажем

24.1. Здійснення права розпоряджатися вантажем відправником, зміна договору міжнародного повітряного перевезення вантажу

24.1.1. Право розпорядження вантажем під час його перевезення належить відправнику або його агенту і поширюється одночасно на всю вантажну відправку, оформлену однією вантажною накладною.

24.1.2. Відправник за умови виконання всіх зобов'язань, що випливають з договору міжнародного повітряного перевезення вантажу і дотримання правил, викладених у підпункті 24.1.3 цього пункту, має право:

- отримати вантаж назад в пункті відправлення або призначення;

- затримати вантаж у проміжному пункті;

- змінити зазначеного у вантажній накладній одержувача;

- вимагати повернення вантажу в пункт відправлення.

Здійснення цього права відправником не повинно завдавати збитку ні перевізнику, ні іншим відправникам.

24.1.3. Право розпорядження вантажем здійснюється тільки за умови пред'явлення перевізникові виданого відправникові примірника вантажної накладної. Всі вказівки за розпорядженням вантажем повинні бути зроблені в письмовому вигляді і за встановленою Аерофлотом формі.

Якщо внаслідок здійснення права розпорядження вантажем змінюється найменування одержувача, то новим одержувачем вважається той, найменування якого буде вказано у вантажній накладній.

24.1.4. Будь-які зміни умов договору перевезення, зазначені в цьому пункті, повинні бути внесені в вантажну накладну.

24.2. Відшкодування витрат

Відправник зобов'язаний відшкодувати перевізнику всі витрати, пов'язані з розпорядженням вантажем.

24.3. Неможливість виконання розпорядження відправника

Якщо виконання розпорядження відправника неможливо, перевізник має право відмовитися від виконання цього розпорядження, про що зобов'язаний негайно повідомити відправника.

24.4. Припинення права відправника розпоряджатися вантажем

24.4.1. З моменту прибуття вантажу в пункт призначення одержувач має право вимагати від перевізника видачі йому вантажу і вантажної накладної, якщо до цього не було іншого розпорядження відправника.

24.4.2. Право відправника розпоряджатися вантажем припиняється з моменту, коли після прибуття вантажу в пункт призначення одержувач отримав вантаж або зажадав доставки вантажу, або вчинив інші дії, що свідчать про прийняття ним вантажу.

Однак, якщо одержувач відмовляється прийняти вантажну накладну або вантаж або немає можливості встановити зв'язок з одержувачем, або вантаж не може бути йому вручений, відправник знову набуває право розпорядження вантажем.

Розділ 25. ВИДАЧА ВАНТАЖУ

25.1. Умови видачі вантажу одержувачу

25.1.1. За винятком випадків, окремо передбачених цими Правилами або обумовлених у вантажній накладній, вантаж видається тільки одержувачу, зазначеному у вантажній накладній, або уповноваженій ним особі.

25.1.2. Перевізник видає вантаж одержувачу тільки під розписку і після виконання ним усіх умов, зазначених у вантажній накладній і справжніх Правилах.

25.1.3. Видача вантажу митній установі або іншому державному органу на їх вимогу або за відсутності одержувача вважається видачею його одержувачу за умови, що перевізник передає відправнику або одержувачу документи, що засвідчують таку видачу вантажу.

25.2. Повідомлення про прибуття вантажу

За винятком випадків, коли вантаж підлягає подальшій або зворотного перевезення, повідомлення про прибуття вантажу при відсутності інших вказівок повинно бути направлено одержувачу або особі, вказаній у відповідній графі вантажної накладної, протягом 12 годин з моменту прибуття повітряного судна, а щодо швидкопсувного, небезпечного вантажу або тварин - протягом 3 ч.

Повідомлення надсилається поштою або іншими, звичайно прийнятими засобами. Перевізник не відповідає за неотримання або запізнення цього повідомлення.

25.3. Місце видачі вантажу

Якщо між відправником (одержувачем) і перевізником не було домовленості про доставку вантажу на адресу одержувача, то одержувач повинен отримати вантаж в аеропорту призначення.

25.4. Неотримання вантажу одержувачем

25.4.1. Якщо одержувач відмовляється або не може отримати вантаж, який прибув в пункт призначення, то перевізник зобов'язаний вжити всіх заходів для виконання розпоряджень відправника, зазначених у вантажній накладній або отриманих від нього після повідомлення про неможливість видачі вантажу одержувачу. Якщо такі розпорядження відсутні або не можуть бути виконані, перевізник може:

Направити відправникові повідомлення про неотримання одержувачем вантажу і чекати подальших розпоряджень відправника;

При відсутності розпорядження відправника після закінчення 30-денного терміну зберігання вантажу вжити заходів до його одержання, поверненню або реалізації відповідно до існуючого в даній країні порядком.

25.4.2. Відправник і одержувач вантажу зобов'язані відшкодувати всі платежі і витрати, викликані неотриманням вантажу, включаючи збори за зворотне перевезення вантажу. Якщо після закінчення 15 днів після повернення вантажу в аеропорт відправлення відправник відмовляється відшкодувати ці витрати, то перевізник може реалізувати весь цей вантаж або його частину. При цьому за 10 днів до реалізації перевізник повинен направити відправнику повідомлення про це за адресою, вказаною у вантажній накладній.

У разі скупчення в аеропорту вантажу внаслідок несвоєчасного його вивезення одержувачами з їх вини плата за зберігання цього вантажу в аеропорту може бути збільшена до трикратного розміру.

25.4.3. При реалізації вантажу перевізник має право утримати з отриманих сум всі належні йому, іншим перевізникам, у тому числі організаціям інших видів транспорту, платежі та суми на відшкодування їх витрат, включаючи витрати з реалізації, а решту суми перевести відправникові за його вказівкою. Однак реалізація вантажу не звільняє ні відправника, ні одержувача від їх обов'язку відшкодувати перевізнику суми, не покриті реалізацією.

25.5. Розпорядження швидкопсувним вантажем

Якщо швидкопсувний вантаж з різних причин перебуває під загрозою псування, перевізник має право прийняти такі термінові заходи, які він вважає необхідними для забезпечення своїх інтересів та інтересів відправника, одержувача та інших осіб. Зокрема, він може запитати вказівок відправника про те, щоб за його рахунок і на ризик помістити вантаж або його частину на склад, реалізувати весь вантаж або його частину без попереднього повідомлення, а також знищити весь вантаж або його частину. Відправник вантажу зобов'язаний відшкодувати перевізнику всі понесені ним у зв'язку з цим витрати.

25.6. Термін зберігання бездокументного і незатребуваного вантажу

25.6.1. Бездокументарній вантаж, тобто вантаж, який прибув в аеропорт без вантажної накладної та інших необхідних документів, з нечіткою маркіровкою, або власник якого не встановлено, зберігається в аеропорту, що зняв вантаж з повітряного судна, протягом усього часу розшуку його власника, але не більше шести місяців. Після закінчення зазначеного терміну бездокументарній і незатребуваний вантаж підлягає реалізації в установленому законом порядку.

25.6.2. Одержувач має право протягом дворічного терміну одержати від перевізника виручені від продажу вантажу гроші за вирахуванням сум, належних перевізнику.

Розділ 26. Змішаних перевезеннях вантажів

26.1. При передачі вантажу для подальшої або зворотного його перевезення іншими видами транспорту перевізник, якщо він видав вантажну накладну або є останнім перевізником, діє тільки як агент відправника або одержувача і не несе відповідальності за шкоду, що виник при перевезенні іншими видами транспорту, якщо не буде доведено, що така шкода була завдана перевізником.

26.2. Передбачається, що відправник та одержувач уповноважують перевізника приймати від їхнього імені всіх необхідних заходів для здійснення подальшої або зворотного перевезення вантажу, у тому числі вибір засобів і маршруту перевезення, заповнення та прийом перевізних документів, що можуть містити положення про звільнення від відповідальності або про її обмеження, і здачу вантажу для подальшої або зворотного перевезення без оголошення цінності.

Розділ 27. ДЕРЖАВНІ ПОДАТКИ, МИТА І ЗБОРИ ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННІ ВАНТАЖУ

27.1. Всі податки, мита і збори, що накладаються на вантаж, що перевозиться державними органами і місцевими властями або адміністрацією аеропорту будь-якої країни, на території, з території або через територію якої здійснюється перевезення, в опубліковані тарифи і збори не входять і підлягають оплаті відправником або одержувачем.

27.2. Перевізник може, але не зобов'язаний оплачувати такі податки, мита і збори. Відправник і одержувач несуть перед перевізником солідарну відповідальність з відшкодування йому цих витрат.

Розділ 28. АДМІНІСТРАТИВНІ ФОРМАЛЬНОСТІ ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННІ ВАНТАЖУ

28.1. Загальні положення

28.1.1. Відправник повинен дотримуватися усіх законів, постанови, правила та приписи державних органів будь-якої країни, на територію, з території або через територію якої здійснюється перевезення, пов'язані з виконання митних, валютних, санітарних, карантинних та інших формальностей, а також усі відповідні правила та інструкції Аерофлоту.

28.1.2. Перевізник не несе відповідальності за послуги та відомості, усні чи письмові, надані відправнику (одержувачу) працівником або агентом Аерофлоту і стосуються отримання необхідних документів чи дотримання законів, постанов, правил та приписів державних органів.

Перевізник не несе відповідальності за наслідки, які можуть статися з вантажем у результаті отримання відправником (одержувачем) таких документів або недотримання ним законів, постанов, правил та приписів державних органів.

28.2. Документи, необхідні для перевезення вантажу

Відправник зобов'язаний дати всі відомості і прикласти до вантажної накладної всі документи, які до видачі вантажу одержувачу необхідні для виконання митних, валютних, санітарних, карантинних та інших формальностей.

Перевізник має право відмовити в перевезенні будь-якого вантажу, якщо відправник не дотримується законів, постанови, правила та вимоги державних органів або якщо документи на вантаж неправильно оформлені.

28.3. Відмова у ввезенні вантажу

28.3.1. Якщо державні органи зобов'язують перевізника повернути в пункт відправлення або в інший пункт вантаж, увезення якого в країну призначення, трансферу або транзиту заборонений, відправник зобов'язаний оплатити перевізнику відповідний тариф за це перевезення.

Перевізник має право звернути на оплату цього тарифу Сума, сплачена відправником за фактично виконану перевезення до пункту, де державні органи відмовили у ввезенні вантажу, поверненню не підлягає.

28.3.2. Перевізник не несе відповідальності перед відправником за збиток, включаючи витрати, що виникли внаслідок недотримання відправником вимог державних органів, що стосуються адміністративних формальностей, а також внаслідок відмови у ввезенні вантажу.

28.4. Обов'язки відправника з оплати штрафів та інших витрат

Якщо перевізник був змушений сплатити будь-якої штраф за відправника або внести заставу, або понести інші витрати через недотримання відправником законів, постанов, правил та приписів державних органів будь-якої країни, на територію, з території або через територію якої здійснюється перевезення, або за відмову пред'явити необхідні документи, то відправник зобов'язаний відшкодувати перевізнику на його вимогу всі понесені ним у зв'язку з цим витрати.

Перевізник має право звернути на оплату таких витрат будь-які суми, внесені йому відправником за невикористане перевезення чи будь-які інші суми відправника, що знаходяться в розпорядженні Аерофлоту.

28.5. Митний огляд

На вимогу митних чи інших державних органів відправник зобов'язаний бути присутнім при огляді відправляється вантажу.

Перевізник не несе відповідальності перед відправником за збиток, який відправник може понести у зв'язку з невиконанням цього треб

 Статтi

117. Судно вважається йде вгору, якщо воно здійснює рух в напрямку: на річках і водосховищах - від гирла
224. Не порушуючи положень цих Правил, судноводії повинні вибрати місце стоянки якомога ближче до берега, наскільки
83. Судно, що йде під вітрилом і одночасно використовує силову установку, повинне нести чорний конус вершиною вниз